תירס חם - בים בם בם - מיוצרי מיומנה אילון נופר!
תירס חם - בים בם בם - מיוצרי מיומנה אילון נופר!
30/10/2021 11:30
יד למגינים יגור -אולם חדש
מקרא תפוס תפוס הבחירה שלי הבחירה שלי
בחר סוג כרטיס

hidden

כסאות פנויים
בחר כסאות

הכרטיסים שלך

באזור אולם
תעריף רמת מחיר סה"כ   מחיר
שורה כסא
‪ש"ח‬ 0.00
סה"כ ‪ש"ח‬ 0.00