מידע נוסף
עוץ לי גוץ לי
עוץ לי גוץ לי

עוץ לי גוץ לי

טוחן עני המשתוקק להשיא את בתו למלך, מספר לו שהיא מסוגלת להפוך קש לזהב.
כיוון שקופת הממלכה ריקה, קופץ המלך על המציאה.
המלך כולא את בת הטוחן בחדר ומבקש ממנה להפוך קש לחוטי זהב.
בת הטוחן ידעה שאין באפשרותה לעשות זאת ובכתה...עד שפתאום הופיע גמדון קטן 
והבטיח לעזור בתמורה למשהו קטן...וכך היה !
אך כשלא נישאר לבת הטוחן מה לתת לגמדון, הוא מבקש בתמורה את בנה הבכור, לכשיוולד.
לאחר תחנונים והפצרות הוא נאות לוותר, בתנאי שהמלכה הצעירה תדע לנחש את שמו.

עוץ לי גוץ לי

הגדלה
 • תיאטרון הילדים הישראלי (ע"ר)
 • ע.ר 580626307
 • 2010-10-14 00:00:00Z
 • 2010-10-14 00:00:00Z
 • 2010-10-14 00:00:00Z
 • 1899-12-30 00:00:00Z
 • 1899-12-30 00:00:00Z
 • עוץ לי גוץ לי
  יום שבת 9.12 בשעה 11:30
  בית ציוני אמריקה